+420 728 068 400 altissima@altissima.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Kdo bude odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce

ALTISSIMA jazykové kurzy s.r.o., Anenské náměstí 948/3, 110 00 Praha 1, IČ: 06776248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288707, dále jen „ALTISSIMA“.

Proč a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování

ALTISSIMA bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a ve formulářích, jen za účelem zodpovězení Vašeho dotazu, potvrzení registrace nebo vyřízení Vašich požadavků a připomínek.

Pokud jazykové škole ALTISSIMA udělíte svůj souhlas, bude tato dále zpracovávat výše uvedené kontaktní osobní údaje pro účely zasílání zvýhodněných nabídek, novinek a tipů ke studiu jazyků elektronickými prostředky (e-mail).

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v kontaktní databázi jazykové školy ALTISSIMA.

Právní základ

ALTISSIMA je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky v rámci komunikace před případným uzavřením smlouvy o poskytnutí jazykového kurzu. Bez poskytnutí údajů nebude možné Vaši poptávku vyřídit.

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání zvýhodněných nabídek, novinek a tipů ke studiu jazyků elektronickými prostředky (e-mail) bude ALTISSIMA provádět na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat. Do odvolání Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů.

Komu budou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Příjemci

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby.

Pokud udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely pro účely zasílání zvýhodněných nabídek, novinek a tipů ke studiu jazyků elektronickými prostředky (e-mail), budou Vaše údaje uchovávány po dobu trvání činnosti jazykové školy ALTISSIMA či dokud neodvoláte svůj souhlas s tímto zpracováním nebo se neodhlásíte z odběru obchodních sdělení.

Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud uplyne doba pro uchování osobních údajů nebo odvoláte svůj souhlas/odhlásíte se z odběru obchodních sdělení).

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mail altissima@altissima.cz.

Děkujeme.