+420 728 068 400 altissima@altissima.cz

Metodika výuky kurzů angličtiny a němčiny

Superlearning + komunikativní metoda výuky

Výuka metodou Superlearning používá prvky pro lepší práci naší paměti, zapojení všech smyslů a ukládání učiva do dlouhodobé paměti; jsme tak schopni studovat rychleji a efektivněji.

Soustředíme se na komunikační schopnosti studentů – během výuky jsme účinným a přirozeným způsobem neustále nuceni poslouchat, mluvit a rychle reagovat.

Intenzivní forma výuky přináší rychlé a viditelné výsledky, především v oblasti komunikace, které studenty motivují do dalšího studia.

Studentům je představena neformální a zábavná výuka, kterou si vychutnáte, angličtina (němčina) vás bude bavit, začnete rozumět, rozmluvíte se a zbavíte se strachu jazyk používat.

Studijní systém je založen na superlearningových studijních materiálech, které se orientují na praktické potřeby studentů a jsou doplněny bohatými audionahrávkami, se kterými pracujeme během kurzu a po jeho absolvování, tyto slouží studentům pro časově nenáročné opakování poslechem (pro podporu dlouhodobého zapamatování informací).

Metodika výuky superlearning

Malé skupinky

Studijní skupinky tvoří 4 - 6 účastníků!

Podívejte se co říkají naši studenti.

Kvalitní lektoři

Kurzy angličtiny vyučují kvalifikovaní, metodicky zdatní a zkušení lektoři s nadšením pro výuku a výbornými referencemi od našich studentů. Kurzy jsou vyučovány v kombinaci českých lektorů a rodilých mluvčích. Podíl rodilých mluvčích roste s úrovní pokročilosti kurzu (A1: 70 - 90 % český lektor, 10 - 30 % rodilý mluvčí, A2: 50 - 70 % český lektor, 30 - 50 % rodilý mluvčí, B1/B2: 30 - 50 % český lektor, 50 - 70 % rodilý mluvčí, B2/C1: 20 - 30 % český lektor, 70 - 80 % rodilý mluvčí).

Kompletní program kurzů

Můžete si vybrat jakoukoli úroveň kurzu od začátečníků po pokročilé. Kromě společenské a cestovní angličtiny (němčiny) se s rostoucí úrovní pokročilosti zvyšuje podíl English at Work a Business English. Kurzy také sestavujeme na míru dle potřeb a požadavků zákazníka (pro skupiny 4 - 6 studentů).

Doporučujeme

  • Pročítat si před nástupem na kurz studijní materiály a poslouchat nahrávky zasílané e-mailem, příp. si u nás vyzvednout kompletní studijní materiály včetně nahrávek (CD / mp3).
  • Přijít na kurz v pohodlném oblečení (z důvodu relaxačních cvičení apod.), u týdenních kurzů doporučujeme přezůvky.
  • Vzít si s sebou dostatek tekutin.
  • Pokud možno, nepracovat večer po příchodu z kurzu a ráno před příchodem na kurz (u týdenních a víkendových kurzů).
  • Poslouchat po dobu trvání kurzu (především před usnutím a po probuzení) a po ukončení kurzu (dle doporučení lektora) superlearningové audionahrávky.

Metodika výuky – individuální lekce

U individuální výuky jsou zásadní potřeby a požadavky klienta. Metodika je zvolena na základě konzultace lektora se studentem (před / při zahájení výuky). Pro zvolení vhodné metodiky a studijních materiálů je vhodné zvážit:

  • 1. intenzitu výuky
  • 2. zaměření výuky (English at Work, Business English, Travel English, přípravné kurzy apod.)
  • 3. formu výuky (face-to-face, Skype)
  • 4. studijní styl a motivaci klienta

Vždy jsou pro nás důležité praktické potřeby, zvyšování sebevědomí a motivace studenta. Lektor klade důraz na zlepšení komunikačních schopností v oblastech, ve kterých to klient nejvíce potřebuje. Na základě konzultace lektora a studenta je zvolena míra průběžného studia (učebnice, články, knihy, videa, filmy apod.).