+420 728 068 400 altissima@altissima.cz

Firemní jazykové kurzy

Profesionální a účinná výuka

Spolupracujeme s profesionálními, zkušenými a metodicky zdatnými lektory s nadšením pro výuku a výbornými referencemi. Nezapomínáme na další prvky kvalitních firemních jazykových kurzů – správně zvolený studijní program, metodiku, materiály, testovací a motivační systém. Každá lekce je důležitá – na každou lekci se připravujeme, každou lekci vyhodnocujeme. Využijte referencí našich klientů; jednotlivců i velkých firem.

Důraz na komunikaci

Zlepšování komunikačních schopností studenta je hlavním cílem výuky. V každé hodině mají studenti maximální prostor mluvit. Zaměřujeme se na výstavbu a aktivní užití praktické slovní zásoby, gramatických a frázových struktur společenské a pracovní angličtiny (či jiného jazyka). Výuka je vedena profesionálními lektory efektivní a hravou formou, která je pro studenty zábavná a motivující.

Individuální přístup

Výuka se maximálně přizpůsobuje potřebám a požadavkům studentů. Lektor v rámci první lekce vyhodnotí potřeby studentů a navrhne vhodné studijní materiály (texty, videa, audio materiály apod.) a metodiku výuky. Každá hodina je tvořena dle jejich potřeb a požadavků, což umožňuje viditelné pokroky v krátkém časovém horizontu a to přesně v oblastech, ve kterých se potřebují zlepšit (příprava na pracovní pohovor, prezentace, jednání, cestovní, pracovní, obchodní angličtina, příprava na zkoušky PET, FCE, TOEFL, STANAG apod.).

Systém výuky

Zvolíte si čas a intenzitu jazykové výuky (1 - 45 lekcí týdně). Výuka může probíhat v prostorách vaší firmy, v naší jazykové škole, příp. v jiných lokalitách či zařízeních v rámci Prahy. U intenzivních kurzů organizujeme jazykovou výuku po celé ČR. Klienti si mohou vybrat (příp. kombinovat) různé formy jazykové výuky: pravidelná face-to-face výuka, Skype lekce, intenzivní jazykové kurzy (týdenní či víkendové) dle svých časových možností a podle toho, jak rychle potřebují postupovat. Veškeré uvedené formy výuky umíme ve skupinách či jeden na jednoho.

Flexibilita

Studijní plán může být v průběhu výuky aktualizován (změna intenzity výuky, vložení intenzivního kurzu, přechod na rodilého mluvčího, kombinace face-to-face a Skype lekcí apod.). Jakákoli lekce může být 1 - 2 dny před zahájením výuky (dle konkrétních podmínek daného kurzu) zrušena a nahrazena po dohodě s lektorem v jiném termínu.

Hodnocení

Kromě počátečního a závěrečného hodnocení probíhá průběžné vyhodnocování ze strany lektora a testování dle požadavků klienta. Podílíme se na vypracování systému testování a hodnocení zaměstnanců (dle Evropského referenčního rámce pro jazyky). Zpracujeme vaši dokumentaci pro dotace a granty (v současné době např. POVEZ II).

Firemní jazykové kurzy

Hodnocení našich studentů

Průběh kurzu vynikající. Zajímavé a pestré vedení výuky. Hodně konverzace a i trochu gramatiky. :)

Jaromír firemní kurz ENGLISH 3

Super, skvělí lektoři, originální materiály ke studiu, tvůrčí, vysoký stupeň zapojení studentů.

Ála firemní kurz ENGLISH 2

Jazykový kurz se mi moc líbil. Spolupráce s lektory byla super. Přístup lektorů také. Vaši jazykovou školu považuji ve srovnání s dalšími, kterými jsem prošel, za NEJLEPŠÍ. Díky.

Karel firemní kurz ENGLISH 2

Kurz je výtečný. Profesionálně připravený. Skvělé materiály a ten nejlepší přístup vyučujících – českých i rodilých mluvčích. Velmi se těšíme na další lekce.

Pavel firemní kurz ENGLISH 1

Výborný kurz, myslím, že takhle by měla probíhat i výuka ve školách. Výborní lektoři. Charismatičtí, se smyslem pro humor a vynikajícím přístupem ke studentům. Takže jim moc děkuji.

Nikola firemní kurz ENGLISH 3

Učení zábavnou metodou. Časté střídání aktivit. Kurz ráda doporučím kolegům. Za rok přijedu znovu.

Jarka firemní kurz ENGLISH 3

Vyučované jazyky

Mezi hlavní jazyky, které vyučujeme patří angličtina, němčina, ruština, polština, španělština a italština. Nabízíme však individuální výuku i dalších jazyků.

Ceník firemní výuky

Délka lekce Cena lekce pro 1 studenta Cena lekce pro 2 - 4 studenty Cena lekce pro 5 a více studentů
1 lekce v délce 45 min. 390,00 - 429,00 Kč 429,00 - 489,00 Kč 489,00 - 589,00 Kč
1 lekce v délce 60 min. 499,00 - 559,00 Kč 559,00 - 659,00 Kč 659,00 - 729,00 Kč

Cena zahrnuje:

  • Jazyková výuka ve zvolené délce (český lektor, rodilý mluvčí či kombinace lektorů)
  • Dojíždění lektora ke klientovi, příp. zajištění výuky v našich prostorách
  • Tvorba studijního plánu na míru klienta
  • Příprava lektora včetně materiálů pro studenty (texty, videa, audio materiály apod.)
  • Vstupní, průběžné a závěrečné testování a hodnocení studentů
  • Zpracování potřebné dokumentace
  • Konzultace pro přechod z českého lektora na rodilého mluvčího

Při dojíždění lektora musí mít lekce minimální délku 1x60 minut. Lekce v délce 45 minut můžeme zajistit v našich prostorách po konzultaci časových možností lektorů.