+420 222 364 716 +420 728 068 400 altissima@altissima.cz

Individuální face-to-face jazyková výuka

Profesionální a účinná výuka

Spolupracujeme s profesionálními, zkušenými a metodicky zdatnými lektory s nadšením pro výuku a výbornými referencemi. Nezapomínáme na další prvky kvalitní jazykové výuky – správně zvolený studijní program, metodiku a studijní materiály. Každá lekce je důležitá – na každou lekci se připravujeme, každou lekci vyhodnocujeme.

Důraz na komunikaci

Zlepšování komunikačních schopností studenta je hlavním cílem výuky. Student má maximální prostor MLUVIT. Zaměřujeme na výstavbu a aktivní užití praktické slovní zásoby, gramatických a frázových struktur společenské a pracovní angličtiny (či jiného jazyka). Výuka je vedena profesionálními lektory efektivní a hravou formou, má viditelné výsledky a studenty maximálně motivuje.

Individuální přístup

Výuka se maximálně přizpůsobuje vašim potřebám a požadavkům. Lektor v rámci první lekce vyhodnotí potřeby studentů a navrhne vhodné studijní materiály (texty, videa, audio materiály apod.) a metodiku výuky. Každá hodina je tvořena dle vašich potřeb a požadavků, což umožňuje viditelné pokroky v krátkém časovém horizontu a to přesně v oblastech, ve kterých se potřebujete zlepšit (příprava na pracovní pohovor, prezentace, jednání, cestovní, pracovní, obchodní angličtina, příprava na zkoušky PET, FCE, TOEFL, STANAG apod.).

Systém výuky

Zvolíte si čas a intenzitu jazykové výuky (1 - 45 lekcí týdně). Výuka může probíhat ve firemních prostorách, u vás doma či v naší jazykové škole. U intenzivních kurzů organizujeme jazykovou výuku po celé ČR. Můžete si vybrat (příp. kombinovat) různé formy jazykové výuky: pravidelná face-to-face výuka, Skype lekce, intenzivní jazykové kurzy (týdenní či víkendové) dle vašich časových možností a podle toho, jak rychle potřebujete postupovat.

Flexibilita

Studijní plán můžete v průběhu výuky aktualizovat (změna intenzity výuky, vložení intenzivního kurzu, přechod na rodilého mluvčího, kombinace face-to-face a Skype lekcí apod.). Jakákoli lekce může být 1 den před zahájením výuky zrušena a nahrazena po dohodě s lektorem v jiném termínu.

Metodika výuky

Naše skupinové kurzy kombinují Superlearning a komunikativní metodu výuky jazyků. Cílem je co nejefektivněji ABSORBOVAT a AKTIVOVAT jazykové znalosti s důrazem na KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI. Tuto metodiku zapojujeme také do individuální výuky na základě analýzy potřeb studenta. Klademe důraz na individuální přístup a výsledky. Snažíme se, aby studenti měli radost ze studia a nově nabytých schopností a zůstávali motivováni pro další studium.

Nejlépe mluví reference

Využijte referencí našich klientů; jednotlivců i velkých firem.

Ověření kvality výuky

Po absolvování první lekce máte možnost požádat o změnu lektora nebo zrušení objednávky.

Individuální jazyková výuka

Hodnocení našich studentů

Na každou lekci angličtiny se těším. Všem lektorům děkuji za návod, jak se zábavnou formou učit anglicky. Děkuji, těším se na další lekce.

Petra individuální kurz ENGLISH 2

Rozmluvila jsem se a nebojím se mluvit. Výborné podklady, vyučovací metody i různorodé aktivity. Jedinečná komunikace v angličtině.

Marcela individuální kurz ENGLISH 2

Učení zábavnou metodou. Časté střídání aktivit. Kurz ráda doporučím kolegům. Za rok přijedu znovu.

Jarka individuální kurz ENGLISH 3

Kladně hodnotím rozvíjení komunikativních dovedností, zajímavá témata, schopnost vyjádřit myšlenku či názor, rozvoj jazykové pohotovosti a připravenosti. Hodiny jsou dynamické a praktické.

Janek individuální kurz ENGLISH 3

Bylo to super, jak jsem očekával. Intenzivní, pestré, profesionální. Chválím individuální přístup ke studentům. Jen tak dál. Za mě 1*. Perfect!

Hynek individuální kurz ENGLISH 1

Oba lektoři dokážou navodit velmi příjemnou studijní atmosféru. Činnosti se příjemně střídají. Kurz je veden velmi profesionálně, je zábavný i užitečný.

Klára individuální kurz ENGLISH 2

Vyučované jazyky

Mezi hlavní jazyky, které vyučujeme patří angličtina, němčina, ruština, polština, španělština a italština. Nabízíme však individuální výuku i dalších jazyků.

Ceník individuální jazykové výuky

Délka lekce Cena lekce pro 1 - 2 studenty
1 lekce v délce 45 min. 349,00 - 390,00 Kč
1 lekce v délce 60 min. 469,00 - 490,00 Kč

Jak zaplatit ještě méně?

Ve skupině 2 studentů platíte pouze 179,50 Kč za 1 lekci. Za Skype lekci zaplatíte pouze 299 Kč.

Cena zahrnuje:

  • Jazyková výuka ve zvolené délce (český lektor, rodilý mluvčí či kombinace lektorů)
  • Dojíždění lektora ke klientovi, příp. zajištění výuky v našich prostorách
  • Tvorba studijního plánu na míru klienta a průběžné vyhodnocování studia
  • Příprava lektora včetně materiálů pro studenta (texty, videa, audio materiály apod.)
  • Konzultace pro přechod z českého lektora na rodilého mluvčího

Při dojíždění lektora musí mít lekce minimální délku 60 minut. Lekce v délce 45 minut můžeme zajistit v našich prostorách po konzultaci časových možností lektorů.